Skoleskyss

Når kan du få skoleskyss?

For å ha rett på skoleskyss må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2. - 10. klassinger.

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, kan du ha rett til skoleskyss dersom du:

  • går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Trøndelag

Lenke til skoleskyssøknad Atb:

https://www.atb.no/skoleskyss-grunnskole/

Hvis du har noen spørsmål, kontakt skolen barnet går på.