Ferie og fridager i skolen 2022-2023

Ferie og fridager i skolen 2022-2023

Her finner du oversikt over alle ferie- og fridager for 1.-10. trinn skoleåret 2022–2023.

Ferie- og fridager i skolen (skoleruta)

Ferie- og fridager i skolen (skoleruta)
Fridager og hendelser Dato
Skolestart Torsdag 18. august
Høstferie 10. -14. oktober
Planleggingsdag Onsdag 30. november
Juleferie 22. desember-2. januar
Vinterferie 20. - 24. februar
Planleggingsdag Fredag 17. mars
Påskeferie 3.-10. april
Fridager i mai 1., 17., 18., 19. og 29. mai
Siste skoledag 22. juni