Trygt hjem for en 50-lapp

Nå kan ungdom komme seg trygt hjem på kveld og natt for en femtilapp.

Hvem gjelder tilbudet for?

Tilbudet gjelder for ungdom fra og med 8. klasse, til og med det året de fyller 22 år.  

Når kan du bruke tilbudet?

Du kan bli kjørt hjem fra offentlige arrangement/fester, eller private arrangement på offentlig sted.

Eksempel på arrangement/tilbud

 • treninger/øvelser i regi av lag og foreninger
 • ungdomsklubb og elevkvelder på offentlig sted
 • feiringer (bursdager, bryllup, o.l.) på offentlig sted
 • offentlige fester på forsamlingshus og lignende
 • folkemøter på offentlig sted
 • offentlige skjenke- og spisesteder
 • tivoli og sirkus

Tidspunkt 

 • Ungdom under 18 år: hjemkjøring i tidsrommet 20.30 – 24.00. 
 • Ungdom fra 18-22 år: hjemkjøring i tidsrommet 20.30 – 02.00

Tilbudet gjelder hjemkjøring alle fredager, lørdager, og søndager, og ved bevegelige helligdager og enkeltarrangementer som er tidligere i uka.  

Hjemkjøring innenfor kommunegrensen

Ordningen gjelder kun hjemkjøring innenfor kommunegrensen. 

Du blir kjørt helt hjem

Ungdommene skal kjøres helt hjem, uansett hvor mange som er med i bilen. Dette gjelder også maxitaxi.

Passasjerer og drosje-sentral skal koordinere hjemkjøring best mulig, og det skal være maksimal utnyttelse av drosje. Dette gjelder både koordinering av bostedsadresser og avreisetidspunkt. Det vil si at drosjesentralen kan endre avreisetidspunkt for best mulig utnyttelse av kapasitet, og den som bestiller skyss vil få beskjed om dette.

Pris

 • Hver passasjer betaler maks kr 50,- pr tur.
 • Hvis prisen på taksametret blir under kr 50,- pr passasjer, så betales taksameterpris.

Hjemkjøring fra privat adresse

Du kan bruke tilbudet til hjemkjøring fra privat adresse, men da må du betale en egenandel på kr. 100,-. 

Hvordan bestiller du?

Foreldre/foresatte må bestille hjemreise for personer under 18 år.

Bestill drosje før kl. 20.00  samme kveld.

Når du bestiller skal du informere om

 • navn
 • fødelsdato evt. skoleklasse
 • telefonnummer
 • hentested
 • tidspunkt
 • bostedsadresse

Du kan få spørsmål om å vise legitimasjon.

Husk å avbestille turen hvis du ikke trenger skyssen du har bestilt

 • Det er veldig viktig at du avbestiller turen hvis du ikke skal bruke plassen din likevel.
 • Turen som bestilles må betales i sin helhet om du ikke dukker opp til avtalt hentetid.

Kan andre utenfor målgruppa sitte på mot betaling?

Det er i utgangspunktet ikke mulig for personer utenfor målgruppa (eldre/yngre) å sitte på mot betaling dersom det er plass, men her kan det brukes skjønn ved situasjoner der det er svært stor pågang på drosjer.

Retningslinjer "Trygt hjem for en 50-lapp" – til utskrift. (PDF, 95 kB)

Kontakt

Kjell Ivar Tranås
Spesialrådgiver
E-post
Mobil 47 81 72 62

Utvikling