Skolestart høsten 2023

Velkommen til nytt skoleår! 

Grunnskolene i Namsos starter skoleåret 2023/2024 slik

Lærere og assistenter starter mandag 14. august hvis ikke annen lokal informasjon er gitt. Lærere møter ved sin skole kl. 08:00 hvis ikke annet tidspunkt er avtalt.

Elevene har første skoledag torsdag 17. august.

Skolefritidsordningene (SFO) er åpne fra torsdag 17. august.

På Høknes barneskole SFO åpen for skolestarterne fra torsdag 17. august kl. 12.00

Skolestart høsten 2023
Skole Trinn Dato Dag Tidspunkt
Bangsund skole 1. - 7. 17.08 Torsdag 09:00 – 12:40
Bangsund skole 8. - 10. 17.08 Torsdag 09:00 – 15:00
Høknes barneskole 1. trinn 17.08 Torsdag 09:30 – 12:00
Høknes barneskole 2. - 7. 17.08 Torsdag 08:30 – 12:00
Namsos oppl.senter Alle 17.08 Torsdag 08:30 – 14:10
Jøa skole 1.-10. 17.08 Torsdag 08:55 – 14:30
Namdalseid skole 1. trinn 17.08 Torsdag 09:30 – 14:00
Namdalseid skole 2. – 10. 17.08 Torsdag 08:30 – 14:00
Vestbyen skole 1. trinn 17.08 Torsdag 09:00 – 12:00
Vestbyen skole 2. – 7. 17.08 Torsdag 08:30 – 12:00
Sørenget skole 1. – 7. 17.08 Torsdag 09:00 – 14:35
Otterøy oppv.senter 1. – 10. 17.08 Torsdag 08:30 – 14:00
Høknes ungdomsskole 8. – 10. 17.08 Torsdag 08:30 – 14:00
Namsos barneskole 1. trinn 17.08 Torsdag 09:00 – 11:00
Namsos barneskole 2. - 4. 17.08 Torsdag 08:30 – 11:00
Namsos barneskole 5. – 7. 17.08 Torsdag 08:30 – 12:00
Namsos ungdomsskole 8. – 10. 17.08 Torsdag 08:30 – 14:10
Statland skole 1. – 10. 17.08 Torsdag 08:30 – 14:00