Markering av årets refleksdag

Trygg Trafikk inviterer barneskoler over hele landet til å markere refleksdagen 20. oktober

Aktiviteten Trygg Trafikk ønsker at elevene skal delta på er en reflekskontroll fulgt opp av samtaler om refleks i klasserommet. 

Du finner informasjon om refleksdagen på hjemmesiden til Trygg Trafikk.