Gult håp for 7777

Temaet for storforeldremøtet ble satt til gult håp for 7777.

20. oktober 2022 ble det kjent av vi fikk beholde ungdomsskolen vår her på Statland. I den sammenheng så ble temaet for storforeldremøtet denne terminen hvordan vi skal kunne få ei enda mer aktivt og inkluderende bygd. 

20. oktober 2022 ble det kjent av vi fikk beholde ungdomsskolen vår her på Statland. Denne kampen brakte bygda vår enda tettere sammen vi ser hvor mye skolen vår betyr for samfunnet. Derfor ble temaet på storforeldremøtet vårt gult håp for 7777 ... - 

Her ble det diskutert flere ulike nye tiltak både heimer og skolen kan ta i bruk for å skape et enda mer inkluderende samfunn for barn og unge både på Statland, Tøttdal og Utvorda. 

Mellomtrinnet stod for salg av både hjemmelaget gulrotkake og cupcakes som ble produsert i mat og helse-timene.