Opplysning, råd og veiledning

Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra NAV som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Hva er opplysning, råd og veiledning?

Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. Hvis du trenger hjelp fra andre offentlige instanser, skal kommunen og NAV-kontoret hjelpe deg med å opprette kontakt slik at du får den hjelpen du trenger.

Mer informasjon om opplysning, råd og veiledning på nettsiden til NAV.

Søknadsskjema - kommunale tjenester i NAV

Kontakt

NAV
Telefon 55 55 33 33


Telefontid: 
Mandag-fredag 08.00–15.00.

Om du ønsker timeavtale på Jøa eller Namdalseid må du ta kontakt med NAV Namsos.

Adresse

Postadresse: Postboks 54, 7801 NAMSOS
Besøksadresse: Sandgata 15, Namsos (ved politistasjonen)

Åpningstider

Alle hverdager: Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 09.00-14.30