Uteskole

Uteskole

Sørenget har i mange år hatt uteskole som en viktig del av skolehverdagen. Siste halvdel av fredag er det uteskole for alle elevene. Det er gode økter hvor det er variert undervisning, og elevene er stort sett utendørs i disse øktene. Skolen har et eget uteskoleområde. Der står det en stor lavvo, gapahuk og det er bålplass. 

I flere år har skolen vært med i «Den naturlige skolesekken». Den naturlige skolesekken har fokuset på undervisning i Bærekraftig utvikling, mens Sørenget har temaet Bærekraftig forvaltning av naturene, med undertemaene elg, skog og laks. . Les mer om «Den naturlige skolesekken» her.  

Å avslutte uken med uteskole er noe både elevene og lærerne setter pris på. Det er en god måte å ta helg på.