Skolens verdier

Skolens verdier

Nærhet
Til bygd
- til hverandre
- mellom hverandre
- lav terskel for kontakt

Gode relasjoner
- Til elevene
- Mellom elevene
- til foreldrene
- Mellom foreldrene - kollegaene
- samarbeidspartnere

Felleskap og samhold
- Våre elever!
- vår skole!
- våre utfordringer!
- våre seiere!
- våre løsninger!
- komplementær dyktighet - sterk sammen, svak sammen

Kompetanse
- Profesjonsfelleskap med faglige diskusjoner
– verdsette sammensatt kompetanse
– faglig oppdatet                                                                                                                                              — Nysgjerrig