Vurdering og nasjonale prøver

Vurdering og nasjonale prøver

Vurdering har stor innvirkning på elevenes og lærlingenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål.

Vurdering

Vurdering har stor innvirkning på elevenes og lærlingenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål.

Informasjonssider om vurderingspraksis fra Utdanningsdirektoratet

Nasjonale prøver

Prøvene er obligatoriske prøver og gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Ferdighetene er viktige for læring i alle fag. På barneskolen er det 5. trinn som har nasjonale prøver.