Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse kan ta opp saker på eget initiativ.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.

Møteplan, medlemmer og kontaktinfo, rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Kontakt

Ingvill Dahl
Sekretær
E-post
Mobil 46 89 88 49

Politisk sekretariat.