Postlistene i Namsos kommune

Namsos kommune ønsker å gjøre det enkelt for innbyggerne å få innsyn i hva som skjer i kommunen. Vi har fått ny innsynsportal og på denne siden finner du lenke til både den gamle og nye portalen .

Postliste – saker fra og med 7. juni 2022

Innsyn i dokumenter som er opprettet før 07.06.2022 bestiller du hos dokumentsenteret: postmottak@namsos.kommune.no

Hvem kan be om innsyn?

Alle har rett til innsyn i forvaltningens dokumenter, postjournaler og saklister til møter i folkevalgte organer. Du har også rett til å være til stede under møter i folkevalgte organer.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Det mest vanlige er innsynskrav etter offentlighetsloven. Hvor lang tid det tar avhenger av hva slags materiale du ber om, hvor mye du ber om, og hvilke regler for frister som gjelder for ditt innsynskrav. Ber du om innsyn i gamle dokumenter på fjernlager, eller innsyn i mye materiale, kan det ta lengre tid.

Hva gir kommunen ikke innsyn i?

Unntak fra innsynsretten må begrunnes med en lovhjemmel. Den mest vanlige grunnen til å ikke gi innsyn er taushetsplikten eller at det er snakk om et internt dokument.

Offentlighetsloven

Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre. Loven inneholder også bestemmelser om hva som regnes som dokument og når et dokument blir offentlig.

Du kan lese offentlighetsloven hos Lovdata

Tilgjengelighetserklæring - Elements Publikum