Virksomhetsplan og håndbok for Ungdomshuset Lagre´

Namsos kommune har i dag ett kommunalt fritidstilbud, Ungdomshuset Lagre’. Ungdomsklubben er per i dag åpen to kvelder i uka, tirsdag og torsdag, men kan utover dette ha arrangement, kurs, workshops, møter og turer andre ukedager. Denne virksomhetsplanen og håndboken er et verktøy for ansatte i ungdomsklubben. 

Ungdomshuset Lagre’ har som mål å være for alle ungdommer i kommunen, både såkalt ressurssterk ungdom og ungdom som har et dårligere utgangspunkt, både sosialt og økonomisk. Det er derfor viktig å sørge for at det som foregår har en lav kostnad for deltakelse, sånn at alle skal ha lik mulighet til å delta. Aktiviteten skal være tilpasset kommunens overordnete mål for ungdomsarbeidet, og være tilpasset de øvrige gjeldende retningslinjer og planverk

Dette er en virksomhetsplan og håndbok laget for Ungdomsklubben Lagre´ i Namsos. Hensikten planen er å gi de ansatte et verktøy for jobben som gjøres i klubben. Dette skal være et dokument som beskriver hvilke rolle den voksne har, mål og satsingsområder som gjelder. Her finnes du også en oversikt over rutinebeskrivelser som omfatter hva som skal skje ved fysiske skader, brudd på reglement, rusbruk, mobbing/diskriminering. 

Dette er Ungdomshuset Lagre´ sin virksomhetsplan og håndbok. (PDF, 2 MB)