Helhetlig demensomsorg 2021-2024

Kommunestyret vedtok temaplanen Helhetlig demensomsorg 2021-2024, 25. november 2021. 

Planen kan du lese her. (PDF, 2 MB)