Veiledere

Mulighetsteam er en ny måte å jobbe med stedsutvikling på i Namsos kommune. En mulighetsteam-prosess består av noen faste steg, og noen definerte rutiner som alle mulighetsteam må gjennom.

Underveis i prosessen, jobbes det blant annet med å kartlegge ressurser og muligheter, det settes opp en framdriftsplan og det settes opp en liste over ting som må gjøres for å nå felles mål. Oppgavene fordeles på medlemmene i mulighetsteamet. Prosessen eies av dere som har en idè eller et brennende ønske om å få til forandring i nærmiljøet.

Veiledere

Det er utarbeidet veiledere som er gode å ha når det jobbes med mulighetsteam. En kort veileder oppsummerer mulighetsteam-prosessen med noen få ord, og en lengre veileder som alle som skal i gang med et mulighetsteam, eller vil lære mer om dette, må lese.