Priser SFO

Priser SFO

Priser SFO 2021
Timer per uke Pris
SFO over 60 timer på 4 uker, hel plass 2.680
SFO under 60 timer på 4 uker, 1/2 plass 2.060,-
Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nummer 2 -

Vi velger å ha to plasstyper, det vil være opp til den enkelte skole i samarbeid med foreldre hvordan tilbudet organiseres/benyttes.

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nummer 2.