Hvordan snakke med barn og ungdom om krig og frykt

Her har vi samlet informasjon om hvordan du kan snakke med barn og ungdom om krigen i Ukraina.

Utdanningsdirektoratet

Denne siden er aktuell for voksne som snakker med barn. Den inneholder korte og konkrete råd og nyttige lenker til andre ressurser/nettsteder.

Hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt - Udir.

Klinikk for krisepsykologi

Raundalen/Dyregrov har i mange år kommet med råd ved krig eller kriser. De har samlet informasjon og råd for foreldre og andre voksne. Hvordan reagerer barn, og hva sier vi? Siden retter seg mot alle som snakker med barn. Siden er delt opp med forslag til hvordan vi snakker med barn fra 5-8 år, og fra 9 år og oppover. Fins i engelsk og finsk versjon.

Klinikk for krisepsykologi: krig i Ukraina - hva sier vi til barna?

Læringsverkstedet

Blogg med foreldretips.

Læringsverkstedet - Å snakke med barn om krig

Statped

Barn har behov for å snakke om det som skjer i verden. Vektlegg barnas språklig og kognitive utviklingsnivå med tanke på hva dere snakker om, hvordan dere snakker og hvilke ord som er aktuelle.  Siden inneholder ressurser inkludert tematavler om krigen, info for tegnspråkbrukere og veileder for blinde/svaksynte. Informasjonen passer for de som arbeider med barn, spesielt barn med spesielle behov. Eksempel ASK, blinde/svaksynte, tegnspråkbrukere.

Statped - slik snakker du om barn og unge om kriser

UNICEF

Hvordan snakke med barn om krig? Lenker til info om barna i Ukraina, krig, konflikt og overgrep. Siden passer for voksne, har gode generelle råd rettet mot de minste barna. 

UNICEF - hvordan snakke med barn om krig?

Redd Barna

Redd Barnas 7 råd. Lenker til tips om hvordan snakke med barn om terror, klimakrisen, koronaviruset.  Siden passer for voksne, har gode generelle råd rettet mot de minste barna.

Redd Barna - slik snakker du med barn om krig

NRK Møre og Romsdal

Råd om tips fra to lærere, fra en rådgiver i FN-sambandet og fra divisjonsdirektør i Udir. Siden passer for lærere i grunnskolen.

Å undervise om krigen i Ukraina - det er ikke sånn at vi har alle svarene

Mental helse

Råd for hvordan voksne kan snakke med barn om krig. 

Mental helse - hvordan snakke med barn om krig

Voksne for barn

Råd om hvordan du som voksen kan snakke med barn om skremmende situasjoner.

Hvordan snakke med barn om Ukraina

Aftenposten

Podcasten Foreldrekoden

Tre trinn for å nøste i barnas frykt, og hvordan du kan roe dem ned. Råd fra psykolog H. Montgomery. Podcasten passer for foreldre og alle som jobber med barn.

Podcasten Foreldrekoden: Hvordan snakke med barn og ungdom om krig?

Aftenposten Junior Skole

Flere innlegg om krigen i Ukraina. Innhold på flere språk: engelsk, polsk, arabisk, urdu, somalisk og nordsamisk. Passer for elever i skolealder.

Aftenposten junior skole - krigen i Ukraina

NRC Flyktninghjelpen

Hvis barna overlates til seg selv og sin egen tolkning av nyhetene, øker faren for frykt. Snakk om det som har skjedd. Råd: jo mindre barnet er, jo mer fokus bør det være på trygghet. Siden passer for foreldre og alle som jobber med barn.

NTC Flyktninghjelpen - slik snakker du med barn om krig

NRK Supernytt og Regjeringen

Supernytt 3. mars, pressekonferanse for barn. Statsrådene Anniken Huitfeldt, Odd Roger Enoksen og Tonje Brenna svarer barna. Vurder innholdet i forhold til barnets alder. 

Pressekonferanse om Ukraina for barn

Skolestudio

Statsministerens tale, ressurser i flere fag, for eksempel Salaby 1-7, samfunnsfag 1-7, samfunnsfag 8-10. Undervisningsopplegg ungdomstrinn fra Røde Kors: "NATO - en hjernedød allianse?" (Madsen).

Skolestudio, tema: krig og konflikt

Røde Kors

Krig og konflikt rammer millioner av mennesker hvert år. I podcasten formidles sterke historier fra noen av disse. Passer for lærere, eventuelt ungdomsskole.

Rødt lys - podcaster fra Røde Kors

FN-Sambandet

Barnekonvensjonen

Skole, fritid og lek, hvile og rett til å si sin mening i alt som angår dem selv. Dette er noen eksempler på barns rettigheter. FN har vedtatt en egen barnekonvensjon, med rettigheter som gjelder barn i hele verden.

Barnekonvensjonen

Ukraina

Temasider med bakgrunn for konflikten og engelske ressurser. Dette passer for undervisning, samfunnsfag på ungdomstrinnet. 

FN-sambandet - Ukraina konflikten