Skolekretser

Kommunen er delt inn i ni skolekretser, med faste kretsgrenser. Det betyr at elever skal skrives inn og gå på skole i den kretsen de bor.

Skolekretser i Namsos kommune

 • Otterøy skolekrets
  Hele øya (postadresse Fosslandsosen).
   
 • Sørenget skolekrets
  Fra Lund, inkludert hele Elvalandet til Lænnakorsen.
   
 • Vestbyen skolekrets
  Sør for "Lænnakorsen", grendene Lend, Toddum, Hals og Havika. Grense mot øst: fram til Vikatunellen.
   
 • Namsos skolekrets
  Se grense mot Vestbyen. Alle skolestartere i Vika tilhører Namsos. Grense mot Høknes: området Saltbuvegen og Bjørumsbrekka. Alle i Kjærlighetsstien tilhører Namsos. I tillegg Larsheimen, Brannfjellvegen, Brinken og Daltrøa.
   
 • Høknes skolekrets
  Se grense mot Namsos. Bangdalen tilhører Høknes. Grense mot Bangsund er Barstadelva på Sævik.
   
 • Bangsund skolekrets
  Se grense mot Høknes. Grenser mot Namdalseid (Gryta).
   
 • Namdalseid skolekrets
  Strekningen Altin, Gryta, Almlia og Fjellbygda.
   
 • Statland skolekrets
  Strekningen Aune - grensa mot Utvorda.
   
 • Jøa skolekrets
  Hele øya (postadresse Jøa).