Informasjon om skolen

Midt mellom Namsos og Steinkjer i naturskjønne omgivelser, ligger et smykke av en skole.

Ny skole i 2020

Skolen stod ferdig i 2020, og vi har en flott og funksjonell skolebygning tilknyttet ny hall, og med et flott utstyrt uteområde som legger til rette for fysisk aktivitet og leik. Skolen er tilknyttet idrettsanlegg med kunstgressbane og tartandekke, hopp- og skianlegg.  I tillegg har vi et nærområde rikt på natur som inspirerer til turer og legger til rette for varierte læringsformer på ulike arenaer.   

Elever

Namdalseid skole er en fulldelt 1-10 skole med 153 elever og SFO. 

Ansatte

Namdalseid skole har 29 dyktige og kompetente ansatte som jobber strukturert og systematisk med å utvikle elevene våre både faglig og sosialt.  På skolen er vi opptatt av å skape en «Vi -kultur» som gir et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Et inkluderende, positivt og godt arbeidsmiljø blant de voksne inspirerer til utvikling hos hver enkelt og skolen som helhet.   

Bilder fra Namdalseid skole