For ansatte i Namsos kommune

Lønnslipp/reiseregning

Logge inn på Office 365

Du kan logge inn på Office 365 på jobb-Pc eller privat PC.

IT-support

Telefon: 909 70 202
Besøksadresse: Sverres gate 25.

Resette passord

Send melding PASSORD til 951 59 929

Interne skjema, fagprogrammer og ressurser

Interne skjema (for eksempel egenmelding og permisjonssøknad), nyheter, lenker til fagprogrammer og andre ressurser finner du på SharePoint-området for alle ansatte/intranett.

Digihjelp veiledningskurs - e-læringskurs i fem moduler

Veiledningstilbudet er rettet mot kommunalt ansatte, kommunale ambassadører og innbyggere som ønsker å bli bedre digihjelp -veiledere, men også andre som ikke føler man ikke har nok kompetanse til å klare seg i en digital hverdag.

Digihjelp kurset er satt sammen som et e-læringskurs i fem moduler og gir grundig innsikt i hverdagslige digitale utfordringer.