Oppsigelse av elevplass - Namsos kulturskole

Påmelding til kulturskolen er bindende for ett semester. Oppsigelse for vårsemestret må skje før 1. desember.

Skjema for oppsigelse av elevplass - Namsos kulturskole

Adresse

Besøksadresse:

Namsos kommunale kulturskole
Geilin 1, 7803 NAMSOS

Postadresse:

Stavarvegen 2, 7856 JØA