Behandling av korona hos de med høy risiko for å bli alvorlig syke

Medisinen Paxlovid (tabletter) er nå tilgjengelig på norske apotek. Medisinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom hos de med høy risiko for å bli alvorlig syke. 

Det er viktig å starte behandlingen tidlig

Paxlovid hemmer koronaviruset fra å kopiere seg selv og spre seg i kroppen. Medisinen er derfor mest effektiv om du starter behandlingen tidlig. Helsedirektoratet anbefaler at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissykdommer. Ved positivt resultat eller forverring av sykdommer, bør man oppsøke lege raskt. 

Paxlovid erstatter ikke vaksine. Den beste beskyttelsen mot korona får du ved å ta vaksine. 

Du kan lese mer om Paxlovid på Helsenorge sine hjemmesider. 

Hvem er medisinen aktuell for?

Det er særlig tre grupper som vil ha nytte av behandling:

Du som har alvorlig immunsvikt

Dette kan for eksempel være du som har beinmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret.

De som er over 65 år, ikke har fått vaksine de siste 6 månedene og har en alvorlig sykdom

Alder er viktigst. Det er særlig du som er over 65 år, som vil ha nytte av medisinen.

Det er også viktig hvor lenge det er siden du fikk vaksine. Hvis det er mer enn et halvt år siden du fikk siste vaksine, er det økt risiko for alvorlig sykdom. Hvis du er over 50 år og aldri har tatt koronavaksine, har du også økt risiko for å bli alvorlig syk.

I tillegg har alvorlige kroniske sykdommer betydning.

Blant de viktigste kroniske sykdommene i denne sammenhengen er:

 • Aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot denne
 • Alvorlig hjerte- eller lungesykdom
 • Dårlig regulert diabetes
 • Alvorlig overvekt – kroppsmasseindeks høyere enn 35
 • Kronisk nevrologisk sykdom med betydelig nedsatt funksjon
 • Alvorlig psykisk sykdom, spesielt alvorlig schizofreni
 • Alvorlig demens
 • Downs syndrom

Alle som er over 80 år

Er du over 80 år vil du ha nytte av medisinen. 

Hva skal du gjøre hvis du får luftveissymptomer?

Luftveissymptomer er først og fremst tett nese, hoste og sår hals. Ofte har du også feber eller vondt i hodet.

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona og får luftveissymptomer, bør du ta en selvtest hver dag - i inntil fire dager.

Hvis selvtesten viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt.

Hvis testen ikke viser at du har korona, kan du vente med å kontakte fastlegen.

Hvis symptomene blir verre, bør du kontakte lege, selv om selvtesten ikke viser at du har korona.

Hvem har høy risiko for å bli alvorlig syk?

Du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona hvis:

 • Du har alvorlig immunsvikt. For eksempel fordi du har beinmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret.
 • Du er over 65 år, du har en alvorlig kronisk sykdom, og du har ikke fått vaksine de siste seks månedene.
 • Du er over 80 år.
 • Du er over 50 år og har aldri tatt koronavaksine.

Mer informasjon om hvem som har høy risiko og hva du skal gjøre hvis du blir syk finner du på Helsenorge

Hvor kan jeg hente hurtigtest?