Informasjon for pårørende til rusavhengige

Råd og veiledning for deg som er pårørende til en rusavhengig.

Behov for akutt hjelp 

Råd og veiledning 

Du som er pårørende til en person med rusavhengighet kan få generelle råd og veiledning av fastlege eller ruskonsulent. Vi kan ikke gi ut taushetsbelagt informasjon uten samtykke fra den det gjelder. Men du som pårørende kan gi opplysninger om den som har et rusproblem til oss.  

Dersom du har behov for tjenester fordi din helsetilstand er påvirket av rusmiddelmisbruk i familien, anbefaler vi deg å snakke med din fastlege. 

Barn som er pårørende 

Informasjon om barn som pårørende til rusavhengige.

Bekymring for rusmiddelbruk hos gravide 

Gravide rusmiddelavhengige skal tilbys lokale oppfølgings- og hjelpetiltak. Ruskonsulenten i kommunen har ansvar for å følge opp og sikre at den gravide tar imot og retter seg etter hjelpe- og kontrolltiltak, for eksempel utvidet oppfølging på helsestasjon, svangerskapspoliklinikken eller hos fastlege. Dersom hjelpetiltakene ikke er tilstrekkelig, og det er overveiende sannsynlig at fosteret kan bli født med skade, kan den gravide legges inn på institusjon og holdes tilbake inntil barnet er født. Denne muligheten er hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester §10-3. 

Du kan sende en skriftlig bekymringsmelding til Rus og psykisk helsetjeneste. Dersom du ønsker å drøfte en bekymring kan du kontakte oss på telefon. 

Kontakt

Utetjenesten vakttelefon
Mobil 90 26 03 02

Mestringsenheten

Fra 01.06.2022 har mestringsenheten telefontid fra 08.30 — 12.00 alle hverdager.

Adresse

Besøk oss:
Sparebankbygget 4 etasje
Søren R. Thornæs veg 7
7800 Namsos 

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA