Bra Mat kurs høsten 2023 - for deg som vil endre kostholdet

På tide å endre kostholdet?

Hva er Bra Mat kurs?

Kursets mål er å bidra til økt bevissthet knyttet til matvaner og matvalg, og øke motivasjon til endring.

Vi vil også sette fokus på praktiske råd til bruk i hverdagen, og det settes av tid til å utveksle erfaringer.

Tid og sted

  • Oppstart 4. september 2023.
  • Sted: Sverresgate 21, Namsos sentrum.
  • Tidspunkt: kl. 17.00–19.00.
  • Kurset foregår annenhver mandag, fem kvelder.

Hvem kan delta på kurs?

Kurset er for alle som har et ønske om endring i forhold til kosthold.

Hva koster det?

Kursavgiften er kr. 400,- som går til å dekke innkjøp av mat på kursdagene.

Påmelding

Kurset er nå fullbooket.