Leie av skolelokaler

Fritidsaktiviteter gir tilgang til opplevelser, mestring, venner og sosial tilhørighet. Namsos kommune ønsker derfor å legge til rette for en trygg bruk av våre lokaler.

Bruk av lokalene

  • Har du spørsmål om leie eller bruk av lokalene, kan du ta kontakt med rektor på skolen.
  • Det er rektor ved den enkelte skole som står for utleie av skolene.
  • Den enkelte skole kan ha nærmere retningslinjer tilpasset lokale forhold.

Kontakt

Eva Stein Melhus
Rektor
E-post
Mobil 95 27 42 00