Trygg arena

Trygg arena

Namsos kommune arbeider med prosjektet Trygg arena. Prosjektet skal bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de behøver for å mestre eget liv.

Hva er Trygg arena?

Trygg Arena er navnet på prosjektet i Namsos kommune.

Det ble søkt på to prosjekter forrige år:

Kommunen er tatt ut til å være pilot (forsøkskommune) for Programfinansiering 0 - 24. Vi fikk også skjønnsmidler fra Fylkesmannen til å drive prosjektet med Trøndelagsforskning. Disse to prosjektene har kommunen slått sammen til ett prosjekt: Trygg arena.

Hva kan prosjektet bidra til?

Begge prosjektene skal hjelpe oss å arbeide bedre for å hjelpe sårbare barn og unge, fra 0 til 24 år. 

Informasjonsfolder

Hva er målet med prosjektet?

Målet er at vi skal bli bedre til å samarbeide og koordinere tjenestene til barn og unge. Barnet eller ungdommen må settes i sentrum. Slik at de som trenger hjelp skal slippe å gå til mange instanser for å fortelle historien sin og for å få den hjelpen de trenger.

Hvordan skal vi arbeide fremover?

Alle som jobber med barn og unge i Namsos har vært med i en kartlegging.  Dette for å se hvordan de opplever arbeidet i dag og hva de mener må gjøres for at vi skal bli enda bedre. Det kom fram noen punkter som prosjektet skal jobbe videre med:

  • Vi må lage gode rutiner og systemer for samarbeid.
  • Vi må bli flinke til å praktisere samarbeid.
  • Vi må arbeide for å bli bedre kjent med hverandres tjenester for å lettere kunne søke hjelp hos hverandre.
  • På noen områder må vi kurses for å få mer kunnskap om noen områder.
  • Vi må finne rutiner for at vi tidlig blir oppmerksom på de som trenger hjelp, for å komme tidlig inn å hjelpe/legge til rette.

Kari N. Thorsen skal være prosjektleder for prosjektet i Namsos kommune. Vi samarbeider med Fylkesmannen i Trøndelag, Piloten for programfinansiering 0 - 24 og med Trøndelagsforskning. 

Kontakt

Kari Nielsen Thorsen
Rådgiver
E-post
Telefon 975 13 919

Adresse

Besøksadresse:
Namdalshagen,
Søren R. Thornæs veg 10,
Namsos

Postadresse:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

E-post:
postmottak@namsos.kommune.no