Helsesykepleier på Bangsund skole

Helsesykepleier ved Bangsund skole ønsker å ha en ÅPEN DØR for de som trenger det. I dette ligger det at eleven, eller foreldrene kan ta kontakt, og bli møtt der de er akkurat nå.

Helsesykepleier ved Bangsund skole er å treffe på følgende tidspunkt:

  • Torsdager og fredager

Kontaktinformasjon:

Telefonnummer:
Epost-adresse:

Hva kan Helsesykepleier gjøre for deg?

  • Skolehelsetjenesten er elevenes egen lovpålagte helsetjeneste. 
  • Helsesykepleier arbeider helsefremmede og forbyggende både med psykisk og fysisk helse og med sosiale forhold.
  • En Helsesykepleier har taushetsplikt.
  • I tillegg til lovpålagte oppgaver som vaksinering, måling og veiing, har helsesykepleieren en unik mulighet til å treffe barn og unge på deres arena og bidra til at de får rask hjelp når noe er vanskelig.
  • En Helsesykepleier er der for barna og deres foreldre, med barnas beste i fokus.

Tjenesten skal bidra til og jobbe for;

  • Økt trivsel og mestring for barn og unge på skolen og i fritiden.
  • Være en støtte for barn og unge i en sårbar fase.
  • Henvise videre ved behov eller ønske.