Namsos kommune

Vaksine mot influensa

Vaksine mot influensa

For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg. Barn og voksne i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig.

Disse anbefales spesielt influensavaksine:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

Hvorfor bør du vaksinere deg?

 • Nær 1,6 millioner barn og voksne i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan beskytte mange av disse.
 • Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa kan sykehusinnleggelse være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom.
 • Personer med hjerte-/karlidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død enn ellers i året. Influensavaksinasjon kan bidra til å beskytte mot slike hendelser.
 • Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt enn andre friske kvinner for følgesykdommer, som for eksempel lungebetennelse.
 • Influensa hos spedbarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten gir barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Hva beskytter vaksinen mot?

 • Influensavaksine beskytter mot flere ulike typer influensavirus.
 • Influensavaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer.

Hva er vanlige influensasymptomer?

Feber, tørrhoste, rennende nese, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Hvorfor bør vaksinen tas hvert år?

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot sesonginfluensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Effekten av vaksinen avtar også over tid.

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år. Som andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden.

Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

Hvor kan jeg ta influensavaksine?

Hvilke vaksiner har jeg tatt?

Influensavaksinasjoner skal registreres i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Opplysningene finner du på: https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Ønsker du mer informasjon?