Utbrudd av kikhoste i Norge

Det er for tiden et pågående utbrudd av kikhoste både nasjonalt og i Europa med stadig flere smittede. Kommuneoverlegen i Midtre Namdal anbefaler at både barn og voksne er vaksinert mot kikhoste.

Kikhoste er en smittsom luftveisinfeksjon som kan forebygges med vaksine. 

Til nå (08. juli 2024) er det bare registrert ett tilfelle i midtre Namdal, men Trøndelag som fylke er et av områdene med høyest forekomst av kikhoste.

Kikhoste ligner i starten ofte en vanlig forkjølelse, men etter hvert tilkommer kraftig, anfallsvis hoste. Denne hosten kan vare i uker og måneder.

Smittsomt

Kikhoste er svært smittsomt, og er spesielt alvorlig for spedbarn som kan bli alvorlig syke. God vaksinasjonsdekning i befolkningen begrenser smittespredningen, men hverken vaksinasjon eller gjennomgått sykdom gir varig beskyttelse. Derfor vil bakterien fortsatt kunne spres i noen grad selv om vi har høy vaksinasjonsdekning i barnevaksinasjonsprogrammet.

Hva kan du gjøre?

  1. Voksne anbefales en oppfriskningsdose av kikhostevaksinen hvert 10. år. Vaksinen finnes bare som kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe og polio. Du kan sjekke din eller ditt barns vaksinasjonsstatus på www.helsenorge.no ved å logge deg inn på din side og så scrolle ned til «vaksiner». Alle vaksiner satt etter 2009 er registrert der.
  2. Gravide får gratis tilbud om kikhostevaksine i uke 24 i svangerskapet. Dette vil beskytte det nyfødte barnet de første måneder etter fødselen. Vaksinen tilbys på helsestasjonen. 
  3. Kikhostevaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Har barnet ditt fulgt vaksinasjonsprogrammet er det godt beskyttet mot alvorlig kikhostesykdom. Barna får samme vaksinekombinasjon som voksne ved 3, 5 og 12 måneders alder og så i 7 og 15 års alderen.
  4. Familier med spedbarn bør begrense besøk av personer som har forkjølelsessymptomer. 
  5. Ha lav terskel for å oppsøke lege ved sykdom hos spedbarn under tre måneder. 


Utbruddet av kikhoste i Norge (FHI)

Kikhoste (Helsenorge)
 

Kontakt

Kommuneoverlege
Mobil 91 16 25 58