Ungdomsstipend til kulturutøvere

Ungdomsstipendet til kulturutøvere skal bidra til å gi unge mennesker innenfor kunst- og kulturfeltet mulighet til videreutvikling innenfor sine felt. Stipendet skal være en anerkjennelse til unge kulturutøvere. 

Det skal særlig legges vekt på å hjelpe frem yngre, lovende ungdommer fra kommunen før de fanges opp av sentrale stipend- og støtteordninger 

Kriterier for ungdomsstipend til kulturutøvere

Formål:

Ungdomsstipendet til kulturutøvere skal bidra til å gi unge mennesker innenfor kunst- og kulturfeltet mulighet til videreutvikling innenfor sine felt. Stipendet skal være en anerkjennelse til unge kulturutøvere. Det skal særlig legges vekt på å hjelpe frem yngre, lovende ungdommer fra kommunen før de fanges opp av sentrale stipend- og støtteordninger.

Alle grener av kulturlivet regnes som likeverdige som for eksempel idrett, sang, musikk, diktning, drama, dans, bildende kunst og annen kulturell aktivitet. I vurdering av aktuelle kandidater skal det over tid legges vekt på en rimelig fordeling mellom ulike kulturuttrykk.

Stipendet

Ungdomsstipendet består av et diplom og en pengesum på 15 000 kroner.

Hvem kan søke?

 • Ungdomsstipendet kan gis til ungdommer mellom 13 og 25 år som er bosatt i Namsos kommune eller har en annen tilknytning til kommunen.
 • Er du under 15 år? Da må du be foreldre/foresatte om å sende inn søknad sammen med deg.
 • Stipendet kan etter særskilt vurdering tildeles en gruppe personer der et samarbeid kan begrunne at tildelingen er naturlig.
 • Stipendet skal benyttes til konkrete oppgaver, som for eksempel studiereiser, utstyr kurs eller trenings-/konkurranseopphold.

Hva må søknaden inneholde?

Det er viktig å legge ved dokumentasjon og skrive en god begrunnelse når du søker. Du skal bruke det elektroniske søknadsskjemaet.

I skjemaet skal du blant annet fylle ut info om:

 • opplysninger om søkeren
 • aktivitet søkeren har utført innen kulturområdet
 • plan for bruken av stipendet
 • søkerens framtidige mål og ambisjoner

Søknadsskjema

Fristen for å søke er 1. mars 2024.
Søknadsskjema for ungdomsstipend

Vurdering

 • Tildeling av kulturpris, frivillighetspris og ungdomsstipend til kulturutøvere behandles og vedtas av en komite bestående av ordfører, leder for Utvalg for Folk og en politisk valgt representant fra Utvalg for Folk.
 • Når komiteen skal behandle tildeling av ungdomsstipend utvides komiteen med leder av ungdomsrådet.
 • Komiteen følger valgperioden. Ordføreren er leder i komiteen.
 • Kommunedirektøren bistår med faglig kompetanse uten stemmerett.

Vedtak om stipendtildeling skal begrunnes og komiteen skal i sitt vedtak også peke på hvordan utdelingen skal skje.

Overrekkelse

Stipendet deles ut av ordfører, eller den han/hun bestemmer. Overrekkelse av prisen skjer ved passende anledning etter vurdering og tilrettelegging av kommunedirektøren.

Kriteriene er vedtatt i Utvalg for Folk 15.10.2020

Stipendmottakere ungdomsstipend