ROM for påfyll

Namsos kommune, Mestringsenheten, arranger ROM for påfyll i samarbeid med Voksne for Barn (VfB).

ROM - rus og psykisk helse

ROM for påfyll er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende, berørte, foreldre og fagpersoner. Hvert møte har sitt tema og skal være et ROM for erfaringsdeling, ny kunnskap, læring, påfyll og endring.

Formålet med ROM er å kunne tilby best mulig tjenester og samarbeid med de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. På ROM kommer fagfolk som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære.

ROM arrangeres 3–4 ganger i halvåret. Du melder deg på ett eller flere møter. Dette er ikke en fast gruppe, men åpen for alle som vil.

Voksne for barn er en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet for god psykisk helse og trygge oppvekstvilkår for alle barn.

Høstprogram 2023

  • 30. august: Hvordan påvirkes samspill i familien når en er syk?
    • Hvordan kan barn som pårørende oppleve dette?
  • 27. september: Å ha på seg mange hatter
    • Hvordan håndtere flere roller samtidig som pårørende, fagperson, forelder, søsken, venn osv.?
  • 25. september: Hvordan håndtere egne og andres vanskelige følelser og reaksjoner?

Tid: Kl. 17.45–18.00 Kaffe/te. Mingling. Kl. 18.00–20.30        

Det blir pause med kaffe/te og enkel bevertning.

Alle kveldene er gratis.

Sted: Folkets hus, Sverres gate 4, 2. etasje, Namsos.

Påmelding og spørsmål

Ta kontakt med Simone Maria Pantel, tlf. 48 29 26 79, send e-post