Kulturstipend til Martine

Namsos kommunes kulturstipend til ungdom 2024 går til danseren og turneren Martine Johansen Schjerve.

Namsos kommunes kulturstipend til ungdom skal bidra til å gi unge mennesker innenfor kunst- og kulturfeltet mulighet til videreutvikling innenfor sine felt. Stipendet skal være en anerkjennelse til unge kulturutøvere. Det skal særlig legges vekt på å hjelpe frem yngre, lovende ungdommer fra kommunen før de fanges opp av sentrale stipend- og støtteordninger. 

Det var en glad Martine Johansen Schjerve som mottok stipendet foran kommunestyrets medlemmer under årets siste møte før sommeren. Den unge danseren og turneren fra Namsos fikk overrakt diplom og blomster fra ordfører Amund Lein og leder i ungdomsrådet Thalia Benedicte Fossli. 

I tillegg får altså mottakeren et stipend på 15.000 kroner.

Tre personer smiler mens de sitter i sofa. Hun i midten har diplom. På siden sitter en mann med ordførerkjede og ung jente med blomsterbukett. - Klikk for stort bildeNamsos kommunes kulturstipend til ungdom 2024 går til Martine Johansen Schjerve. Martine mottok stipend, diplom og blomster fra ordfører Amund Lein og leder av ungdomsrådet Thalia Benedicte Fossli. Ole Morten Melgård / Namsos kommune

– Hva betyr dans og turn for deg?

– Masse! Jeg har jo danset og turnet hele livet egentlig! Dansen og turningen har vært arenaer for læring, utvikling, for å bli kjent med nye folk og ikke minst bli kjent med meg selv. Samholdet er utrolig godt og har gitt meg mange venner for livet. Og minner jeg aldri vil glemme, slik som alle danseforestillingene og alle turnkonkurransene jeg har deltatt i. Det å få uttrykke meg selv gjennom dansen, og å få lov til å kjenne på enorme mengder av mestring av å lære nye triks eller av å prestere på konkurranser innen turn, har gitt meg så mye glede at jeg ikke vet hvordan jeg skulle ha klart meg uten, forteller stipendmottaker Martine Johansen Schjerve.

Ung kvinnelig turner med medalje rundt halser smiler og ser i kamera. - Klikk for stort bildeTurner og danser Martine Johansen Schjerve Jon Christian Johansen

Mange gode søkere

Utvelgelseskomiteen har også i år hatt en krevende og spennende jobb i å skulle velge ut kun én stipendmottaker. Det var mange gode søknader fra unge og lovende utøvere, innen både idrett og andre kulturaktiviteter. 

Men i år falt valget altså på danseren og turneren Martine Johansen Schjerve.

Startet tidlig

Årets stipendmottaker startet med sine aktiviteter tidlig. 

Som danser startet Martine i kulturskolen som treåring og har fortsatt som elev innen flere ulike dansesjangre, med hovedvekt på moderne dans og klassisk ballett. I tillegg ble danselinja ved Olav Duun videregående skole et naturlig valg for å kunne fordype seg videre i tre år. 

På turn startet stipendmottakeren enda tidligere – allerede som toåring. Etter hvert ble Namsos turnforening supplert med plass på konkurransegruppa i Beitstad. Her har Martine oppnådd svært gode resultater både regionalt og nasjonalt, med blant annet flere gull i NM. 

Martine trekker selv fram betydningen av å ha kunnet drive med turn og dans i et inkluderende miljø med godt samhold.

Ung kvinnelig ballettdanser danser med en kost over hodet, mens to unge jenter sitter i stoler i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeDanseren og turneren Martine Johansen Schjerve fra Namsos Ole Morten Melgård / Namsos kommune

Planene klare

Stipendmottakeren har nå akkurat avsluttet sitt siste år både ved kulturskolen og ved danselinja. Planene og målene framover er klare. 

Først går ferden til Danmark og Ollerup gymnastikkhøjskole.

– Skolen vil gjøre det mulig å møte koreografer og trenere fra flere deler i verden, som kan gi meg masse ny kunnskap og hjelpe meg med den utviklingen jeg ønsker å få innenfor turn og dans, skriver Martine Johansen Schjerve i sin stipendsøknad.

Namsos kommunes kulturstipend for ungdom kommer godt med forteller mottakeren.

– Å få kulturstipendet er svært stort og en drøm som har gått i oppfyllelse. Det betyr så mye å få denne støtten og det kommer virkelig til å være til hjelp nå når jeg skal få fortsette med dans og turn til høsten, forteller Martine.

Ung kvinnelig turner gjør et hopp med straket armer og ben i en hall. - Klikk for stort bildeTurner og danser Martine Johansen Schjerve Jon Christian Johansen

Imponert stipendkomite

Utvelgelseskomitéen har latt seg imponere, både over alt stipendmottakeren har oppnådd til nå, men også de tydelige målene hun har om å kunne utvikle seg videre. 

Komitéen mener i tillegg at stipendmottakeren er et godt forbilde for yngre dansere og turnere, både sosialt på treninger og som trener. 

– Jeg håper at jeg en vakker dag kan spre danse- og turngleden min og gi denne kunnskapen videre til nyere generasjoner, skriver Martine Johansen Schjerve i sin stipendsøknad.

Ung kvinnelig ballettdanser vanner små gule blomster, som egentlig er små ballettdansere det og. - Klikk for stort bildeDanseren og turneren Martine Johansen Schjerve fra Namsos Ole Morten Melgård / Namsos kommune

Stor tro på Martine

Komitéen har stor tro på at stipendmottakeren vil nå sine drømmer.

– Vi ønsker lykke til i videre satsing – og ser gjerne at du en dag kommer heim til Namsos igjen for å spre din danse- og turnglede, skriver komitéen i tildelingen.

Utvelgelseskomiteen for stipendet i 2024 har bestått av ordfører Amund Lein, leder i Utvalg for folk Hanne Marthe Breivik, politisk valgt representant fra Utvalg for folk Nina Edel Damås og leder i ungdomsrådet Thalia Benedicte Fossli. 

Namsos kommune gratulerer Martine Johansen Schjerve med kulturstipendet til ungdom 2024!

Kulturstipend til ungdom

Kontakt

Ann Evy Duun
Kommunalsjef kultur og inkludering
E-post
Mobil 99 04 67 10