Klingavegen 2 - Melding om vedtak, 1. gangs behandling av reguleringsplan

Send inn dine innspill til ny reguleringsplan på Klingavegen 2. Frist for innspill er 15. januar. 

Utvalg for plan vedtok i møte den 22.november å legge forslag til reguleringsplan Klingavegen 2 datert 03.11.2023 ut på høring og offentlig ettersyn.

Kartutsnitt med farger som viser utbyggingsformål for Klingavegen 2.  - Klikk for stort bilde

 

Formål med planen

Namsos kommune og Trøndelag fylkeskommune skal gjennom selskapet Klingavegen 2 samarbeide om en detaljregulering og oppføring av nytt bygg for Olav Duun videregående skole og andre offentlige funksjoner for Namsos kommune.

Planområdet ligger sentralt plassert på østsiden av kvadratstrukturen i Namsos sentrum. Området som nå reguleres ligger i et nærings- og industriområde, med blant annet sagbruket Moelven Van Severen som vesentlig aktør. Planen legger til rette for en transformasjon av det tidligere industriområde. Området gjøres allment tilgjengelig, samtidig som det åpner byen mer mot sjøen.

Dokumenter i saken 

Les alle dokumenter i saken på arealplaner.no 

Si din mening 

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Innspill kan også sendes inn på andre måter:

  • send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • send pr post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
  • Innspill kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen

Frist for innsending av innspill

Perioden for offentlig ettersyn varer fra 27.11.2023 - 15.01.2023. Fristen er utvidet med en uke grunnet juleferie.