Influensavaksine høsten 2021 - Namsos kommune

Namsos kommune

Influensavaksine høsten 2021

Influensavaksine høsten 2021

For noen kan influensa gi alvorlige helsekomplikasjoner. Barn og voksne i risikogrupper anbefales derfor å ta influensavaksine årlig. 

Når kan du få vaksine?

Influensavaksinering 2021
Dato Klokkeslett Hvor Bestilling
26.10. 09.00-11.00 Statland, Musikkhallen Ikke timebestilling, bare møt opp.
26.10. 12.00-16.00 Namdalseid samfunnshus Timebestilling digitalt eller per telefon.
01.11. 09.00-15.00 NTE Arena, Namsos Timebestilling digitalt eller per telefon.
02.11. 09.00-15.00 NTE Arena, Namsos Timebestilling digitalt eller per telefon.
03.11. 10.00-13.00 Bangsund samfunnshus Timebestilling digitalt eller per telefon
04.11. 09.00-11.00 Jøa, Fyret Ikke timebestilling, bare møt opp.
04.11. 13.00-16.00 Otterøya, skolen Timebestilling, digitalt eller per telefon
10.11. 09.00-15.00 NTE Arena, Namsos Timebestilling digitalt eller per telefon

Timebestilling (Åpner mandag 4. oktober)

Timebestilling digitalt på Helsenorge

 1. Gå inn på helsenorge.no, og velg "Bestille en time".
 2. Logg inn med elektronisk ID
 3. Velg "Bestill time".
 4. Velg "Namsos kommune Vaksinasjon (Vaksine Namsos).
 5. Det er viktig at du velger riktig dato ut fra hvor og når du vil ta vaksinen, slik at dato blir tilhørende riktig sted.

Hvis du ikke kan bestille time digitalt, kan du bestille time på telefon

Du kan bestille time til vaksinering på telefon 99 15 27 45 (Samme nummer som koronatelefonen)

Åpningstider for bestilling av vaksine på telefon:

Åpningstider, koronatelefon
Dager Tidspunkt
Ordinær åpningstid mandag-fredag 08.00-11.30 og 12.00-15.00
Ordinær åpningstid lørdag-søndag 09.00-11.30

Hvor kan du vaksinere deg?

 • NTE arena Namsos, Bangsund, Otterøya, Jøa, Namdalseid og Statland.
 • Ansatte innen helsesektoren i Namsos kommune skal også vaksineres på disse stedene.
 • Barn og unge opptil 18 år som tilhører risikogruppen og eventuelle husstandsmedlemmer til disse vil få tilbud om vaksinering ved helsestasjonen i Namsos.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem vil få tilbud om vaksinering i bolig/sykehjem.
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke vil få tilbud om vaksinering hos jordmor.

Hvem bør vaksinere seg?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Les mer om: Influensavaksinasjonsprogrammet

Har du nylig tatt koronavaksine?

Husk at det skal gå minimum 1 uke mellom koronavaksine og influensavaksine.

Hvorfor bør du vaksinere deg?

 • Nær 1,6 millioner barn og voksne i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan beskytte mange av disse.
 • Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa kan sykehusinnleggelse være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom.
 • Personer med hjerte-/karlidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død enn ellers i året. Influensavaksinasjon kan bidra til å beskytte mot slike hendelser.
 • Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt enn andre friske kvinner for følgesykdommer, som for eksempel lungebetennelse.
 • Influensa hos spedbarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten gir barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Hva beskytter vaksinen mot?

 • Influensavaksine beskytter mot flere ulike typer influensavirus.
 • Influensavaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer.

Hva er vanlige influensasymptomer?

Feber, tørrhoste, rennende nese, slapphet, hodepine og muskelsmerter i 3–10 dager.

Hvorfor bør vaksinen tas hvert år?

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot sesonginfluensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Effekten av vaksinen avtar også over tid.

Har vaksinen bivirkninger?

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år. Som andre vaksiner kan den gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet, samt feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer svært sjelden.

Influensavaksinen kan ikke gi influensasykdom.

Hvilke vaksiner har jeg tatt?

Ønsker du mer informasjon?