Filmen om bombingen av Namsos 20. april 1940

20. april 2020 er det 80 år siden den tyske bombingen av Namsos. Hele sentrum ble ødelagt. Tre sivile og ti soldater ble drept, selv om de aller fleste av byens befolkning hadde rømt fra byen. 207 hus ble helt ødelagt og 1350 mennesker ble husløse.

Franske alpejegere var samlet i Belley øst i Frankrike for å bidra i finnenes krig mot Sovjet, men 12.mars kapitulerte Finland, og de franske styrkene dro derfor noe senere til Norge. Denne filmen i farger handler om reisen til og fra Namsos og de dramatiske hendingene da byen ble sønderbombet og fullstendig ødelagt 20.april.

Filmen ble tatt opp av franskmannen cpt. Mallez.

En unik, fransk fargefilm

Rolf Mokkelbost fra Namsos sporet for noen år siden opp en unik, fransk fargefilm som viser blant annet den tyske bombinga av Namsos. Etter at filmen ble vist i Namsos kulturhus, ble filmen gitt til Namsos kommune.

I anledning 80-årsmarkeringen har kommunen fått filmen renovert, med innleste kommentarer (skrevet og snakket inn av Rolf Mokkelbost), musikk (Terje Adde/Terje Tranaas, lyddesign av Eirik Øien) og teksting (Magnus Meidal og Daniel Risvik Hugås).

Kommunen ønsker å takke alle de involverte i arbeidet! Namsos kommune vil legge til rette for at alle som ønsker det kan se filmen, og har derfor valgt å legge den tilgjengelig digitalt. Målet er at flest mulig skal få mulighet til å lære mer om de dramatiske hendelsene, også for å kunne forstå den enorme innsats som er lagt ned i gjenoppreisningen av byen vår. 

Filmen varer i ca. 21 minutter.