Offentlig melder

Offentlig melder

Her finner du mer informasjon om det å melde bekymring til barnevernet som offentlig ansatt. 

Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, uavhengig av om vedkommende arbeider i det offentlige eller private, har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at: 

  • Et barn blir mishandlet i hjemmet 

  • Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt 

  • Når et barn har vist vedvarende adferdsvansker 

Opplysningsplikten til barnevernet innebærer en plikt til å melde fra til det kommunale barnevernet av eget tiltak ved alvorlig bekymring, og er et personlig og selvstendig ansvar.  

Om du arbeider i Namsos, Overhalla eller Flatanger kommune er du kanskje kjent med “Flytskjema ved bekymring for barn” som beskriver framgangsmåten når en er bekymret for et barn. Er du usikker for om terskelen for å melde, tar du kontakt med barnevernet.  

Hva skal du gjøre når du er bekymret for et barn?

Flytskjema som viser hva barnevernet gjør når de mottar en bekymringsmelding. - Klikk for stort bilde 

Du kan laste ned dette flytskjemaet som en pdf-fil: Hva skal du gjøre når du er bekymret for et barn?

Det forventes at offentlig ansatte melder skriftlig bekymring. 

Dersom det haster, kan barnevernet få meldingen på telefon nr 477 51 378, og den skriftlige meldingen sendes så snart det lar seg gjøre. 

Har du ikke anledning til å fylle ut det digitale skjemaet?

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten. Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et meldingsskjema (Word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. 

Papirskjema - bekymringsmelding

Skal du sende oss meldingsskjema? 

  • Husk at sensitiv informasjon ikke skal sendes på e-post.
  • Ved å benytte tjenesten eDialog, kan du nå sende oss dokumenter via en sikker kanal.
  • Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte eDialog til å sende dokument trygt inn til oss!
  • Logg inn via ID-porten: Send digital post til kommunen

Ved akutt fare utenom barnevernets kontortid:  

  • Barnevernvakta i Steinkjer og omegn: tlf 489 55 599 

  • Alarmtelefonen for barn og unge: tlf. 116 111 

  • Politiet 02800 

Adresse

Besøksadresse:

Familiens Hus, 2. etasje,
Carl Gulbransons gt. 4, Namsos 

Barneverntjenesten har eget venterom i 2. etasje.  

Postadresse:

Namsos kommune,
Barneverntjenesten
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Send digital post til oss her

Post kan også leveres i egen postkasse i 2. etg. merket barnevern.