Ferie og fridager i skolen 2021-2022

Ferie og fridager i skolen 2021-2022

Her finner du oversikt over alle ferie- og fridager for 1.-10. trinn.

Ferie- og fridager i skolen (skoleruta)
Fridager og hendelser Dato
Skolestart 16. august
Høstferie 11.-15. oktober
Planleggingsdag 1. desember
Juleferie 22. desember-3. januar
Vinterferie 21.-25. februar
Påskeferie 11. -18. april (til og med 2. påskedag)
Planleggingsdag 19. april
Fridager i mai 16. og 17. mai, 26. mai (Kristi himmelfartsdag), 27. mai
Pinse 6. juni (2. pinsedag)
Siste skoledag 21. juni