Hjelp til gründere

Har du tanker og ideer rundt å starte egen bedrift? Føler du trangen til å realisere en drøm? Er du nyutdannet på leting etter jobb i Namdalen? Da finnes det gode hjelpere!

iNam - Innovasjon Namdal, er den fremste pådriveren for innovasjon i Namdalen. De tilbyr rådgiving innen bedriftsutvikling, prosjektgjennomføring, tilskuddsordninger og jobbmuligheter. Deres kompetente rådgivere arbeider for et levedyktig og fremtidsrettet næringsliv - i samspill med private og offentlige aktører. 

Her finner du mer informasjon om iNam. 

Innovasjon Norge finansierer prosjekter og bidrar til å heve kompetansen til bedrifter med ambisjoner om vekst og eksport. De tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. 

Du finner deres kontorer i alle landets fylker og en rekke land i verden. I land hvor de ikke har eget kontor, drar de veksel på Norges ambassader. 

Hvor mye Innovasjon Norge forvalter besluttes årlig gjennom statsbudsjettet. Alle bevilgninger skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer. 

Her finner du mer informasjon om Innovasjon Norge.