Mulighetsteam - spørsmål og svar

"Sammen skaper vi muligheter" er Namsos kommune sin visjon. Og det er nettopp det dette handler om. En lokal idè, eller et brennende ønske om å få til noe, en forandring eller forbedring, noe nytt i ditt lokalmiljø, kan bli realitet gjennom et mulighetsteam. Et mulighetsteam består av medlemmer fra et lokalmiljø, et lag eller en forening og representanter fra kommunen. Mulighetsteamet tar ideen videre fra ide til handling, og får ting til å skje. Nedenfor får du svar på det meste som handler om mulighetsteam i Namsos kommune. Ta direkte kontakt med oss dersom du har flere eller andre spørsmål.