Opplæringsloven og læreplaner

Opplæringsloven og læreplaner

På denne siden finner du lenker til opplæringsloven og læreplanverket.

Opplæringsloven

Læreplanverket

Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

Informasjonssider om læreplanverket fra utdanningsdirektoratet