Namsos kommune

Oasen svømme- og miljøsenter må stenges

En ekstern brannteknisk vurdering påpeker mangler i Oasen svømme- og miljøsenter. All aktivitet, inkludert treningsstudio, stanses fra  4. januar. Anlegget vil være stengt inntil forholdene er kartlagt, og nødvendige tiltak er utredet og gjennomført. 

Informasjon om hvorfor anlegget stenges.

Informasjon/nyheter