Fysiotrim/helsebading

For å unngå å belaste helsepersonell med å skrive ut henvisninger vil ikke Oasen lenger kreve dokumentasjon med henvisning.

Dette gjelder fysiotrim/helsebading. Tilbudet er åpent for alle med behov for trening i vann.