Fysiotrim/helsebading

For å unngå å belaste helsepersonell med å skrive ut henvisninger, vil ikke Oasen kreve dokumentasjon med henvisning som tidligere.

De som deltar på fysiotrim/helsebading hver tirsdag/torsdag vil bli likestilt med de som ikke kan fremvise tilsvarende dokumentasjon.

Vi fortsetter med helsebading med trim på tirsdag og torsdag og har også åpent 4 fredager framover fra kl 13.55-15.00.

Tilbudet er åpent for alle med behov for trening i vann.