Ferie og fridager i skolen 2022-2023

Her finner du oversikt over alle ferie- og fridager for 1.-10. trinn skoleåret 2023–2024.

Skolerute for elevene i Trøndelag 2023-2024
Fridager og hendelser Dato
Skolestart Torsdag 17. august
Høstferie 09. -13. oktober
Studie- og planleggingsdag Onsdag 29. november
Siste skoledag før jul Torsdag 21. desember
Første skoledag etter jul Onsdag 3. januar
Vinterferie 19. - 23. februar
Elevfridag Fredag 8. mars
Siste skoledag før påske Fredag 22. mars
Første skoledag etter påske Tirsdag 2. april
Fridager i mai 1., 9., 10., 17. og 20. mai
Siste skoledag før sommerferie Torsdag 20. juni