Informasjon om skolen

Høknes ungdomsskole er en av 2 rene ungdomsskoler i Namsos kommune.

Skolen flyttet inn i lokalene på Bjørum i 2004. Dette var tidligere en del av den videregående skolen i Namsos, det gamle gymnaset. 

Elevene kommer fra Høknes barneskole og er bosatt i boligområdene på Høknes, Kleppen, Fossbrenna, Spillum og Bangdalen. 

Veibeskrivelse til Høknes ungdomsskole