Priser SFO

Priser SFO 2023

Priser SFO 2023
Timer per uke Pris
SFO over 60 timer på 4 uker, hel plass 2.780
SFO under 60 timer på 4 uker, 1/2 plass 2.200
Ekstra timer i SFO - pr. time 75
Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nummer 2 -
1. og 2. trinnselever - hel plass 580

Vi velger å ha to plasstyper, og det vil være opp til den enkelte skole i samarbeid med foreldre hvordan tilbudet organiseres/benyttes.

Elever på 1. og 2. trinn har gratis halvplass i SFO skoleåret 2023/2024.

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nummer 2.