Låne skolelokaler

Låne skolelokaler

Ta kontakt med rektor ved skolen hvis du ønsker å låne skolens lokaler.