Vurdering og nasjonale prøver

På denne siden finner du lenker til utdanningsdirektoratets sider som gir informasjon om vurderingspraksis og nasjonale prøver.

Vurdering

Vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. En god vurderingspraksis motiverer og har læring som mål.

Informasjonssider om vurderingspraksis fra Utdanningsdirektoratet

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver er obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdighetene i lesing, regning og engelsk. Ferdighetene er viktige for læring i alle fag. Prøvene blir gjennomført om høsten, kort tid etter at elevene har startet på 5., 8. og 9 trinn.

Informasjonssider om nasjonale prøver fra Utdanningsdirektoratet