Innskriving av elever 1. årstrinn 2024-2025

Innskriving av elever som skal starte i 1. klasse i Namsos kommune skoleåret 2024-2025, vil foregå i uke 10. Hele denne uken vil skolene ta imot kommende førsteklassinger. På noen skoler er det ikke behov for å avtale tidspunkt, mens andre sender ut invitasjon med angitt tidspunkt. Ta kontakt med den enkelte skole hvis det skulle være spørsmål i forbindelse med innskrivningen.

Oppmøtetidspunkt på skolene

Her finner du informasjon om når du som foreldre/foresatt og skolestarteren skal møte opp på skolen til innskriving.

Kontaktinfo til skolene

Innskriving 2022
Skole Telefon E-post
Bangsund skole 97 74 77 61 bangsund.skole@namsos.kommune.no
Høknes barneskole 48 26 06 92 hoknes.barneskole@namsos.kommune.no
Namsos barneskole 90 36 92 22 namsos.barneskole@namsos.kommune.no
Otterøy oppvekstsenter 48 12 89 68 otteroy.skole@namsos.kommune.no
Sørenget skole 92 22 41 70 sorenget.skole@namsos.kommune.no
Vestbyen skole 48 23 20 44 vestbyen.skole@namsos.kommune.no
Namdalseid skole 99 03 02 05 namdalseid.skole@namsos.kommune.no
Jøa skole 90 81 51 26 joa.skole@namsos.kommune.no
Statland skole 99 72 46 65 statland.skole@namsos.kommune.no

Har du spørsmål om skolekretser?

Ta kontakt med virksomhetsleder for grunnskole; Knut Storeide. Kontaktinfo finner du nederst på denne siden.

Skolekretser

Kontakt

Knut Storeide
Spesialrådgiver
E-post
Mobil 95 46 20 99