Nye prinsipper for inkluderende språk

Hvordan skriver vi på en måte som respekterer mangfoldet? KS lanserer nye prinsipper for inkluderende språk i digitale tjenester.

Et språk som viser respekt for at mennesker er ulike, bidrar til mer likestilling og mindre diskriminering. Inkluderende språk handler mye om å ta bevisste valg:

  • Hva spør vi om, og hva tar vi for gitt?
  • Hvilke alternativer og kategorier tilbyr vi?
  • Hvilke formuleringer bruker vi for å beskrive mennesker?
  • Hvilke fordommer kommuniserer vi?

På nettsidene til KS finner du mer info, sjekkpunkter og skrivetips