Hvordan lage gode lenker?

Lag en beskrivende og presis lenketekst så brukerne forstår om de bør følge lenken eller ikke. 

Få tydelig fram hvor brukeren havner

Lenketeksten skal nærmest fungere som et veiskilt. Lenketekster og utforming skal gi brukeren akkurat nok informasjon til at de er forberedt på hvor lenken leder og hvordan lenken kommer til å oppføre seg. 

Utseende

Brukeren må kunne identifisere alle lenker uavhengig av situasjon, evner og innstillinger på utstyret som benyttes. Dette betyr at lenker må være markert med mer enn bare farge. Det kan være for eksempel være understreking av lenketekst, eller ikon knyttet til lenken, men gjerne i kombinasjon med farge.

Lag en beskrivende lenketekst

Sørg for at lenketeksten gir mening når den står løsrevet fra sammenhengen. Et godt kontrollspørsmål er om lenketeksten gir nok informasjon til å gi mening hvis vi leser den løsrevet fra resten av sammenhengen.

Mange forsiktige brukere vil ikke velge en lenke med mindre de er helt sikre på hvor den leder. Dette krever at enten lenketeksten alene eller konteksten rundt lenketeksten beskriver tydelig hva som er lenkens mål. UU-tilsynet anbefaler at lenketeksten er fullt beskrivende. Dette gir god brukervennlighet for alle, og gjør ofte språket bedre.

Eksempler

Korte eller lange lenketekster?

Lag lenketeksten så lang som nødvendig for å gi en presis beskrivelse av landingssiden. Det finnes ikke et optimalt antall ord for en lenketekst – noen ganger vil en hel setning fungere godt, andre ganger kan en kortere lenketekst være vel så bra. Test på målgruppen for å finne beste alternativ.

Mange leser ikke hele lenken før de avgjør om de vil gå inn på lenken eller ikke. Derfor er det viktig å sette de sentrale ordene tidlig i lenketeksten.

Eksempler

Lenketekst som kommer litt sent til poenget:

  • Informasjon om parkering til deg som har elbil

Mer informativ lenke som går rett på sak:

  • Parkering for deg som har elbil

Kort og informativ lenke uten den personlige tilnærmingen:

  • Parkering for elbiler

Skal lenker åpnes i en ny fane?

Lenker skal som regel ikke åpnes automatisk i en ny fane. Det er ikke god praksis å overstyre måten brukerens nettleser opererer--brukeren kan selv velge om de vil åpne lenken i en ny fane eller ikke.

Lenker til dokumenter

Lenker du til dokumenter skal du markere dokumenttypen som del av lenken, for eksempel «Rapport (PDF)». Enkelte brukere har ikke anledning til å åpne alle dokumenttyper, noen blir forvirret av nytt grensesnitt, mens andre ikke er oppmerksomme på at dokumenter kan bli lastet ned og må åpnes separat.

Skill mellom funksjonen til lenker og knapper

  • Bruk lenker når brukerne skal komme til en ny side.
  • Bruk knapper når brukerne skal utføre en konkret handling: Logg inn, Send og Last opp.
  • La lenker se ut som lenker, og knapper som knapper.

Hvorfor skal du lage beskrivende lenketekster?

  • Dekkende og presise lenketekster gir bedre brukeropplevelser fordi de hjelper brukerne å avgjøre hvilke lenker de bør bruke tid på.
  • Beskrivende lenketekster er helt avgjørende for dem som får lest opp lenketekstene med hjelpemidler.